head-maharatch7-min-1
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 5:32 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมหาราช 7
โรงเรียนมหาราช 7
หน้าหลัก » ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อของโรงเรียนมหาราช ๗

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา ช่องทางการติดต่อของ โรงเรียนมหาราช 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านแก้มอ้น ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

เบอร์โทร : 032-739-439

แผนที่โรงเรียน

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4