head-maharatch7-min-1
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 4:12 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมหาราช 7
โรงเรียนมหาราช 7
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนมหาราช ๗

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน จำนวณ ของนักเรียนทั้งหมดใน โรงเรียนมหาราช ๗
ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลนักเรียน การ รวบรวม จำนวณของนักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมทั้งหมด และ รวมถึง ห้องจำนวณของห้องเรียนที่มีทั้งหมด ทุกระดับชั้นการศึกษา

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0000
อบ.2
910191
อบ.3
1217291
รวม อบ.
2127482
ป.1
1718351
ป.2
1620361
ป.3
2121421
ป.4
209291
ป.5
2217391
ป.6
1620361
รวมประถม
1121052176
ม.1
2129502
ม.2
2725522
ม.3
3417512
รวมมัธยมต้น
82711536
รวมทั้งหมด
21520341814
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4